Oświadczenie uprawniające do obniżenia ceny energii elektrycznej.

Przypominamy naszym lekarzom i lekarzom dentystom prowadzącym działalność gospodarczą, o konieczności złożenia do 30.11.2022r. stosownego oświadczenia uprawniającego do obniżenia ceny energii elektrycznej. https://www.krakow.pl/aktualnosci/265677,32,komunikat,zloz_oswiadczenie_uprawniajace_do_obnizenia_ceny_energii_elektrycznej.html?_ga=2.55943721.364694661.1669011294-1997247900.1645811899&fbclid=IwAR30dbDt2B1tgLUa-5Tc15UQc4yMPcKWuiAgiaZSY_6M-UEqz07zzaKUm14

Wojewoda Małopolski poszukuje kandydatów na stanowisko lekarza specjalisty chorób oczu zainteresowanych pracą w roli orzeczników

Wojewoda Małopolski poszukuje kandydatów na stanowisko lekarza specjalisty chorób oczu zainteresowanych pracą w roli orzeczników, członkówWojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnoprawności w Krakowie.W załączniku poniżej – informacje o zadaniach lekarza orzecznika, członka zespołu. Ogłoszenie o naborze zostanie zamieszczone na stronach internetowych Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (https://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=komunikaty).Dodatkowe informacje lub wyjaśnienia można uzyskać telefonicznie pod numerem: (12) 39 … Czytaj dalej

Raportowanie do systemu P1 informacji o alergiach, ciążach i implantach

Dzień dobry, By spełnić wymagania ustawowe warto wiedzieć jak i gdzie w systemie KS-SOMED wpisać dane pacjentów dotyczące implantów, alergii i ciąży, aby informacje te zostały poprawnie zaraportowane do systemu P1. Krótki – 4 minutowy filmik pokazuje Raportowanie do systemu P1 informacji o alergiach, ciążach i implantach Link: https://tutor.osoz.pl/nowosci-ks-somed-10-2022/    

Czy Prezes NRL kłamie? List otwarty Delegata na Krajowy Zjazd Lekarzy

Etyka czy etykietka Człowiek odpowiedzialny powinien zawsze brać pod uwagę co i gdzie mówi czy pisze publicznie. Osoba na stanowisku musi na takie rzeczy zwracać jeszcze większą uwagę. Jakąż więc pieczę nad swoimi słowami musi mieć człowiek zasiadający w najważniejszym fotelu w danej organizacji. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, zdawałoby się, reprezentant wszystkich prawie 200 tys. … Czytaj dalej

Ważne – wzrasta składka członkowska

Decyzją Naczelnej Rady Lekarskiej (Uchwała z dnia 21 października 2022 roku – poniżej) od 1 stycznia 2023 roku składki członkowskie wzrastają do 120 zł miesięcznie w wymiarze podstawowym. Zdecydowano też, że lekarze stażyści będą wnosić połowę tej kwoty (60 zł), a całkowicie zwolnieni z opłacania składki zostaną lekarze i lekarze dentyści, którzy ukończyli 70. rok … Czytaj dalej

Zarządzenie nr 133/2022/DEF Prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o finansowanie informatyzacji świadczeniodawców w zakresie cyfryzacji dokumentacji medycznej prowadzonej przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolne (pilotaż Medycyny Szkolnej).

Świadczeniodawcy mogą wnioskować o: Dofinansowanie zakupu w okresie od 01.09.2022 do 30.06.2023 urządzeń informatycznych lub oprogramowania (max. 6 000,00 zł) Urządzenia – serwery, komputery stacjonarne, laptopy, routery, przełączniki, urządzenia pamięci masowej, drukarki, skanery, urz. wielofunkcyjne. Oprogramowanie – licencje na oprogramowanie narzędziowe, biurowe, do wirtualizacji lub systemy operacyjne.   Wydatki muszą być sfinansowane ze środków własnych świadczeniodawcy przed … Czytaj dalej

Podręcznik użytkownika SMK

Szanowni Państwo, W związku ze zmianą w systemie kwalifikacji na szkolenie specjalizacyjne i zbliżającym się zakończeniem procesu postępowania kwalifikacyjnego i nowym rozwiązaniem polegającym na konieczności potwierdzania przez lekarza / lekarza dentystę przyjęcia przyznanego miejsca szkoleniowego w sesji Jesień 2022, Centrum e-Zdrowia wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników zamieściło na swojej stronie internetowej pod adresem https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/systemy-it/system-monitorowania-ksztalcenia instrukcję i krótki film instruktażowy w … Czytaj dalej

Informacja w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 r. poz. 1967) reguluje zasady ustalania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą dla podmiotów wymienionych w art. 4 ustawy. Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 i 6 ust. 1 w … Czytaj dalej