twittr_btn_oilkrk

biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

List solidarności do Lekarzy na Białorusi

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy! W imieniu swoim, a także całego środowiska lekarskiego w Polsce, chciałbym – w tych niezwykle trudnych chwilach – zapewnić o naszym wsparciu dla Waszej odważnej walki o demokrację. Wyrażamy głęboką nadzieję, że ten czas będzie dla Was przełomowy i przyniesie upragnione zwycięstwo w walce o słuszne prawa, sprawiedliwość i praworządność. Z … Czytaj dalej List solidarności do Lekarzy na Białorusi

ODBIÓR DOKUMENTÓW NA STAŻ PODYPLOMOWY

Uprzejmie informujemy, że – odbiór praw wykonywania zawodu  w celu odbycia stażu podyplomowego rozpocznie się od 7 września b.r. ( poniedziałek) w godzinach   9.30-14.30 w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, ul. Krupnicza 11A. Ze względu na obostrzenia oraz konieczność utrzymania dystansu społecznego   odbiór dokumentów będzie się odbywał w następującym porządku alfabetycznym: 7 września  zapraszamy … Czytaj dalej ODBIÓR DOKUMENTÓW NA STAŻ PODYPLOMOWY

Aktualne wytyczne CDC dotyczące izolacji

Czas trwania izolacji i środki ostrożności W przypadku większości osób z chorobą COVID-19 izolację i środkiostrożności można przerwać 10 dni po wystąpieniu objawów i ustąpieniugorączki na co najmniej 24 godziny, bez stosowania lekówobniżających gorączkę i z poprawą innych objawów. Ograniczona liczba osób z ciężką chorobą może wytworzyć wirusa zdolnegodo replikacji powyżej 10 dni, co może … Czytaj dalej Aktualne wytyczne CDC dotyczące izolacji

Komunikat

Na stronie internetowej WSSE w Krakowie w zakładce DZIAŁANIA-NADZÓR SANITARNY -HIGIENA RADIACYJNA znajduje się zmodyfikowany wzór wniosku o wydanie zezwolenia na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego, który uwzględnia użytkowanie aparatu rtg  poza medyczną pracownia rentgenowską. https://wsse.krakow.pl/page/category/wsse/obszary-dzialan/nadzor-sanitarny/promieniowanie/

Świadczenia telemedyczne – wytyczne

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi świadczeń telemedycznch Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia wytycznych dla udzielania świadczeń telemedycznych wraz z rekomendacją ich stosowania przez lekarzy i lekarzy dentystów w ramach wykonywanego zawodu. Wytyczne składają się z trzech dokumentów: Wytyczne dla udzielania świadczeń telemedycznych Wytyczne świadczenia telemedycznego uwzględniające aspekty etyczne 10 kroków wizyty telemedycznej Poniżej znajduje … Czytaj dalej Świadczenia telemedyczne – wytyczne

Apel w sprawie szczepień przeciwko grypie

Apel Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zachęcenia Lekarzy do szczepień przeciwko grypie Drodzy Koleżanki i Koledzy Szanowni Lekarze Seniorzy Członkowie Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie Przyszedł czas próby – zmagamy się z nieznaną dotąd epidemią. Każdego dnia troszczymy się o zdrowie i życie naszych pacjentów, ale … Czytaj dalej Apel w sprawie szczepień przeciwko grypie