biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Szanowni Państwo, w imieniu Organizatorów    Serdecznie zapraszamy na IV edycję „Intensywnego Praktycznego Kursu Chirurgii Endoskopowej u Dzieci” organizowaną 20-22 listopada 2020r. w ramach realizowanego przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu projektu POWER pod nazwą „Rozwój praktycznego kształcenia podyplomowego lekarzy w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu”.    Kurs jest dedykowany chirurgom oraz urologom dziecięcym, a także innym specjalistom i … Czytaj dalej

Zgodnie z komunikatem MZ specjaliści będą mogli wystawiać recepty z S od 1.10.2020r

Obecnie upoważnionymi do wystawiania recept „S” są : Lekarz udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej; Pielęgniarka udzielająca świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej uprawniona do wystawiania recept; Lekarz dowolnej specjalności, który posiada prawo wykonywania zawodu, ale zaprzestał jego wykonywania (recepty dla siebie albo dla … Czytaj dalej

Komunikat dotyczący funkcjonalności P1 dla recept 75+

22.06.2020 Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Dz. U. poz. 1590) niniejszym ogłasza się, że uruchomienie funkcjonalności, o której mowa w art. 43a ust. 1b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze … Czytaj dalej

Audyty wewnętrzne RTG- wzór Raportu

Informujemy, że zamieszczony wzór raportu z przeprowadzonego audytu klinicznego wewnętrznego w rentgenodiagnostyce (w tym stomatologii i densytometrii kostnej) oraz radiologii zabiegowej został rekomendowany do stosowania jednostkom ochrony zdrowia przez Przewodniczącego komisji do spraw procedur i audytów klinicznych zewnętrznych – Konsultanta krajowego w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej. Wzór raportu z audytu klinicznego wewnętrznego w zakresie rentgenodiagnostyki (w … Czytaj dalej

„RODO w Twojej praktyce”

Prometriq Akademia Zarządzania zaprasza wszystkie osoby prowadzące indywidualne praktyki lekarskie, stomatologiczne i pielęgniarskie, a także pracowników podmiotów medycznych na bezpłatne webinarium „RODO w Twojej praktyce”, dzięki któremu uzyskają Państwo możliwość uporządkowania dokumentacji RODO zgodnie z aktualnymi wytycznymi. Szkolenie jest realizowane w ramach projektu „Intensywny kurs menedżerski dla pracowników ochrony zdrowia” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu … Czytaj dalej

List solidarności do Lekarzy na Białorusi

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy! W imieniu swoim, a także całego środowiska lekarskiego w Polsce, chciałbym – w tych niezwykle trudnych chwilach – zapewnić o naszym wsparciu dla Waszej odważnej walki o demokrację. Wyrażamy głęboką nadzieję, że ten czas będzie dla Was przełomowy i przyniesie upragnione zwycięstwo w walce o słuszne prawa, sprawiedliwość i praworządność. Z … Czytaj dalej