Apel Nr 1

Apel Nr 1

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

 z dnia 10 października 2018 roku

do członków sejmowej Komisji Zdrowia

w sprawie projektu ustawy znoszącego obowiązek szczepień

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie po zapoznaniu się z projektem ustawy przewidującym zniesienie obowiązku szczepień ochronnych apeluje do członków sejmowej Komisji Zdrowia o odrzucenie tego projektu jako stwarzającego zagrożenie dla zdrowia obywateli. Nie ma skuteczniejszej metody ochrony przed chorobami zakaźnymi niż szczepienia ochronne. Brak zaufania pewnej części społeczeństwa do szczepień jest wynikiem propagowania przez ruchy antyszczepionkowe fałszywych teorii oraz przywoływania pojedynczych przypadków niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, zdaniem Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie dalsze procedowanie nad projektem wyłączającym obowiązek szczepień ochronnych byłoby błędem rzutującym niekorzystnie dla zdrowia całego społeczeństwa.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz Janikowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień