biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Apel  Nr 1 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 10 marca 2021 roku

Apel  Nr 1

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

 z dnia 10 marca 2021 roku

 

do Naczelnej Rady Lekarskiej

 

w sprawie naruszenia zakazu reklamy działalności leczniczej

 

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie apeluje do Naczelnej Rady Lekarskiej o podjęcie stanowiska definiującego przypadki naruszenia zakazu reklamy w działalności leczniczej. Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej             w Krakowie z niepokojem dostrzega nasilenie niedozwolonego procesu reklamowania usług medycznych przez pomioty wykonujące działalność leczniczą. Żadne przepisy nie definiują pojęcia „reklama”, co stwarza trudność                       w identyfikowaniu i penalizowaniu niedozwolonych zachowań.

Jedynym samorządowym aktem prawnym określającym zakres dopuszczalnej informacji o wykonywanej działalności leczniczej przez lekarza jest uchwała Naczelnej Rady Lekarskiej nr 29/11/VI z 16 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad podawania do publicznej wiadomości informacji o udzielaniu przez lekarzy i lekarzy dentystów świadczeń zdrowotnych. Rzeczony akt prawny funkcjonuje w niezmienionym kształcie od 10 lat nie przystając do obecnej rzeczywistości, pomijając m.in. problematykę informowania za pośrednictwem mediów społecznościowych. Wobec braku chociażby przykładowego katalogu zachowań stanowiących naruszenie zakazu reklamy powstają trudności                w skutecznym ich penalizowaniu.

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie zwraca uwagę, że reklama jest niebezpieczna przede wszystkim dla pacjentów pozbawiając ich rzetelnej               i obiektywnej informacji o świadczonej usłudze medycznej. W poszukiwaniu pomocy medycznej pacjent kieruje się perswazyjną siłą danego przekazu reklamowego, a nie rzeczywistą potrzebą. Reklama kształtuje mylne przeświadczenie w społeczeństwie, iż leczenie nie jest sztuką obarczoną ryzykiem niepowodzenia, a procesem, który zawsze musi się udać. Reklama usług medycznych stanowi również czyn nieuczciwej konkurencji wobec podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które zakazu tego nie naruszają. Ponadto obecność reklamy działalności leczniczej w wielu sferach życia (billboardy, akcje rabatowe, ulotki, media społecznościowe, sponsorowane wywiady) kształtuje wadliwe przekonanie pośród lekarzy, iż stanowi praktykę dozwoloną.

Mając na uwadze powyższe, Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie apeluje do Naczelnej Rady Lekarskiej o zajęcie merytorycznego i jednoznacznego stanowiska dotyczącego problematyki reklamy.

 

 

 

Sekretarz

Okręgowej Rady Lekarskiej

w Krakowie

Lek. Mariusz Janikowski

Prezes

Okręgowej Rady Lekarskiej

w Krakowie

Lek. dent. Robert Stępień