biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Apel nr 2

Apel Nr 2
XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 6 marca 2010 roku

XXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej apeluje do lekarzy i lekarzy dentystów o przyjmowanie poza kolejnością i bezpłatne leczenie Koleżanek i Kolegów.

Przewodniczący
XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

dr n. med. Jerzy Friediger