Apel nr 3

Apel Nr 3
XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 6 marca 2010 roku

XXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej zwraca się do Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie o rozważenie możliwości udostępnienia na terenie siedziby Izby w Krakowie i Delegaturach stałego, bezpłatnego dostępu on-line do elektronicznych wersji najpoczytniejszych czasopism lekarskich.

Przewodniczący
XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

dr n. med. Jerzy Friediger