biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Uchwała Nr 9/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku

w sprawie systemu opieki nad lekarzami seniorami oraz lekarzami ciężko i obłożnie chorymi. Na podstawie art. 5 pkt 19 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z dnia 22 grudnia 2009 r. Nr 219, poz. 1708) uchwala się co następuje: § 1. XXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej zobowiązuje … Czytaj dalej

Uchwała Nr 8/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku

w sprawie upoważnienia Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie do wydatkowania środków finansowych. Na podstawie art. 24 pkt 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z dnia 22 grudnia 2009 r. Nr 219, poz. 1708) uchwala się co następuje: § 1. XXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie … Czytaj dalej

Uchwała Nr 7/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku

w sprawie ustanowienia sztandaru. Na podstawie art. 24 pkt 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z dnia 22 grudnia 2009 r. Nr 219, poz. 1708) uchwala się co następuje: § 1. XXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej zobowiązuje Okręgową Radę Lekarską w Krakowie do podjęcia działań celem … Czytaj dalej

Uchwała Nr 6/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia preliminarza budżetowego na 2010 rok. Na podstawie art. 24 pkt 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z dnia 22 grudnia 2009 r. Nr 219, poz. 1708) uchwala się co następuje: § 1. XXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie zatwierdza przedstawiony przez Okręgową … Czytaj dalej

Uchwała Nr 5/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku

w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie. Na podstawie art. 24 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z dnia 22 grudnia 2009 r. Nr 219, poz. 1708) uchwala się co następuje: § 1. XXVII Okręgowy Zjazd … Czytaj dalej

Uchwała Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca roku

w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie. Na podstawie art. 24  pkt 5 lit. a) ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z dnia 22 grudnia 2009 r. Nr 219, poz. 1708) uchwala się co następuje: § 1. XXVII Okręgowy Zjazd … Czytaj dalej

Uchwała Nr 3/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku

w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowego zjazdu lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie. Na podstawie art. 24 pkt 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z dnia 22 grudnia 2009 r. Nr 219, poz. 1708) uchwala się co następuje: § 1. XXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej … Czytaj dalej

Uchwała Nr 2/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium.                  Na podstawie art. 24 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z dnia 22 grudnia 2009 r. Nr 219, poz. 1708) uchwala się co następuje: § 1. XXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie udziela Okręgowej Radzie Lekarskiej w Krakowie … Czytaj dalej

Uchwała Nr 1/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie za rok obrotowy 2009 Na podstawie art. 24 pkt 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z dnia 22 grudnia 2009 r. Nr 219, poz. 1708) uchwala się co następuje: § 1. XXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej … Czytaj dalej

Rez 4

Rezolucja Nr 4 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku XXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej zwraca się do Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie o przygotowanie, przed upływem bieżącej kadencji,  sylwetek Delegatów na OZL OIL w Krakowie i prezentację na stronach internetowych izby. Przewodniczący XXVII Okręgowego … Czytaj dalej