Apel Nr 3

Apel Nr 3

Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

z dnia 19 września 2018 r.

do Naczelnej Rady Lekarskiej

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie na wniosek Zespołu ds. Opieki Długoterminowej i Opieki Hospicyjnej ORL w Krakowie apeluje do Naczelnej Rady lekarskiej o podjęcie działań zmierzających do zniesienia równoważności kwalifikacji uzyskiwanych w trakcie wieloletniej specjalizacji i 40 godzinnego kursu, zgodnie ze stanowiskiem nr 2 XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 2 marca 2018 roku odnoszącym się do Stanowiska Prezydium NRL z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz apelem nr 14 XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 26 maja 2018 r. do uczelni medycznych, Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Okręgowych Rad Lekarskich.

Uważamy, że aktualny stan prawny prowadzi do obniżenia jakości świadczeń w zakresie opieki paliatywnej, jak i deprecjonuje wartość specjalizacji z zakresu medycyny paliatywnej.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz Janikowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień