Apel Nr 3

Apel  Nr 3

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

 z dnia 22 sierpnia 2018 roku

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z niepokojem obserwuje nasilający się ruch antyszczepionkowy, którego działania uderzają bezpośrednio w Izby Lekarskie na terenie całego kraju w skutek organizowanych pikiet i protestów. Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie apeluje do Naczelnej Rady Lekarskiej o pilne opracowanie jednolitego dla wszystkich Izb Lekarskich zbioru konkretnych, rzeczowych opartych na naukowych podstawach informacji, które wspomagałyby środowisko lekarskie w inicjatywach zachęcających do szczepienia dzieci. Przeciwnicy szczepień powołując się na pseudonaukowe teorie dowodzące rzekomej szkodliwości szczepionek oraz wybiórcze przypadki niepożądanych odczynów poszczepiennych propagują swoje poglądy w sposób agresywny,  budując swój posłuch społeczny na obawach i niepokojach rodziców związanych ze zdrowiem swojego dziecka. W konsekwencji powyższego rodzice podejmują niezwykle ryzykowne próby „odtruwania” dzieci po szczepionkach lub szukania dla nich alternatywnych rozwiązań profilaktycznych z wykorzystaniem m.in. suplementów, rygorystycznych diet czy dożylnych wlewów. Mając na uwadze niepokojąco wzrastającą liczbę odmów obowiązkowych szczepień, w ocenie Prezydium ORL w Krakowie konieczne jest opracowanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych, których celem będzie zwiększenie społecznej świadomości w obszarze szczepień dzieci. W związku z pojawiąjącymi się incydentami postępowań w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej kolegów lekarzy wyrażającymi poparcie dla ruchów antyszczepionkowych, w ocenie Prezydium ORL konieczne jest również zajęcie merytorycznego i jednoznacznego stanowiska dotyczącego problematyki szczepień z uwzględnieniem procedur postępowania dyscyplinującego na tej płaszczyźnie.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz Janikowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień