twittr_btn_oilkrk

biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Interpretacja dotycząca postępowania w trakcie trwania kwarantanny

W związku z licznymi zgłaszanymi do Izby problemami w kontaktach z organami SANEPID, a co za tym idzie presją niezasadnie wywieraną na lekarzy i pielęgniarki, przedstawiamy Państwu krótką informację na temat zasad wynikających z przepisów prawa, a dotyczącą powtarzających się sytuacji w Waszej pracy przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w związku z epidemią COVID-19: PRZYPADEK 1: … Czytaj dalej

Komunikat w sprawie obowiązków dotyczących druków recept oraz unikalnych numerów identyfikujących recepty

Mając na uwadze podnoszone w środowisku lekarskim wątpliwości co do nowych zasad wystawiania recept ujętych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r.; po spotkaniu z Dyrekcją Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wskazać należy iż: Przypominamy, że w dniu 1 stycznia 2017 r. wygasły umowy upoważniające do wystawiania recept na leki refundowane.

Ważne! – wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

Przypominamy, że w związku z nowelizacją ustawy o odpadach, lekarze wykonujący zawód w ramach praktyki lekarskiej lub dentystycznej, zobowiązani do  prowadzenia ewidencji odpadów (jako ich wytwórcy), winni złożyć w terminie do dnia 24 lipca 2018 roku wnioski o wpis do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami – zwanego dalej “Rejestrem” – … Czytaj dalej

Procedury “Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy “Niebieska Karta”

Koleżanki i Koledzy. Poniżej informacja, którą otrzymaliśmy z Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK dotycząca zapisu art. 9d ust. 3 i 4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w sprawie realizacji procedury “Niebieskie Karty”. Posted in Aktualności, Info. Prawne, Informacje Zespołu Radców Prawnych | Możliwość komentowania Procedury “Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy “Niebieska Karta” została wyłączona

Ważny komunikat w sprawie recept !!

W imieniu Prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie informujemy że z dniem 18 IV 2019 wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia, która wydłuża możliwość wystawiania recept na starych drukach o kolejne 12 miesięcy.