Komunikat nr 3 OKW z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Podczas dzisiejszego posiedzenia Okręgowa Rada Lekarska podjęła uchwałę o liczbie delegatów na Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy, który odbędzie się w marcu 2018 r.– wynosi ona 378.

Na stronie internetowej w zakładce WYBORY oraz w siedzibie OIL w Krakowie zostały udostępnione uaktualnione listy poszczególnych rejonów wyborczych wraz z podaniem ilości mandatów w każdym z nich.

Od dnia 27 kwietnia br. Okręgowa Komisja Wyborcza przyjmuje zgłoszenia kandydatów na delegatów z poszczególnych rejonów wyborczych.

Przypominamy:

  • zgłoszenia kandydata na delegata może dokonać jedynie członek danego rejonu wyborczego, tzn. zgłoszenia kandydata z rejonu X może dokonać tylko członek rejonu wyborczego X
  • na tym etapie wyborów można również zgłosić samego siebie
  • zgodnie z Regulaminem wyborów zgłoszenia będą przyjmowanie na karcie zgłoszenia kandydata na delegata: karta zgłoszenia
  • zamknięcie listy kandydatów na delegatów nastąpi w dniu 15 maja 2017 r. (poniedziałek) o godz. 17:00
  • do dnia 31 maja 2017 r. Okręgowa Komisja Wyborcza opublikuje pełną listę kandydatów na delegatów w OIL w Krakowie
  • od czerwca br. rozpoczną się wybory w poszczególnych rejonach wyborczych – będą się odbywać zarówno korespondencyjnie, jak również zostaną ustalone terminy spotkań, aby można było osobiście zagłosować wrzucając głos do urny. Terminy spotkań, które odbywać się będą w siedzibie OIL w Krakowie przy ul.Krupniczej 11 a oraz w siedzibach poszczególnych Delegatur, zostaną podane na stronie internetowej OIL w Krakowie.

Po raz kolejny OKW w Krakowie prosi o bezzwłoczne uaktualnienie danych adresowych, aby korespondencja związana z wyborami dotarła do każdego członka naszej Izby Lekarskiej!

Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie
Jolanta Orłowska-Heitzman