Komunikat nr 4 OKW z dnia 5 czerwca 2017 r

Zgodnie z kalendarium wyborczym rozpoczęliśmy wybory.

Lista kandydatów na delegatów na Okręgowe Zjazdy Lekarzy w VIII kadencji została opublikowana na stronie internetowej naszej Izby oraz znajduje się do wglądu w siedzibie OIL w Krakowie przy ul.Krupniczej 11a.

Na stronie internetowej OIL w Krakowie można również sprawdzić termin wyborów w poszczególnych rejonach wyborczych – obecnie są ustalone terminy zebrań wyborczych, które odbędą się w czerwcu, a pozostałe odbywać się będą we wrześniu i w październiku – po ustaleniu ich terminów umieścimy te informacje na stronie internetowej OIL.

Ze względu na rozpoczynający się w czerwcu br. remont siedziby OIL w Krakowie, zebrania wyborcze, podczas których będzie możliwe osobiste oddanie głosu do urny wyborczej, będą odbywały się w sali Wojewódzkiej Biblioteki przy ul.Rajskiej.

Każdy członek naszej izby lekarskiej otrzyma na adres domowy listę kandydatów na delegatów z rejonu, do którego należy, instrukcję głosowania korespondencyjnego, kopertę zwrotną (prosimy nie nalepiać znaczka) w celu wysłania swojego głosu na adres OIL oraz informacje o głosowaniu osobistym. Prosimy o zapoznanie się z przesyłanymi informacjami i głosowanie ściśle wg zasad.

Nie zapominamy:

– o oddaniu głosu – wskazań nie może być więcej niż mandatów przyznanych w danym rejonie wyborczym

– o umieszczeniu oddanego głosu do nieoznakowanej małej koperty (białej) i zaklejeniu koperty

– o umieszczeniu małej koperty (białej) w kopercie większej (szarej-tej z adresem OIL), a na odwrocie koperty w oznaczonym miejscu o przybiciu pieczątki i podpisie (brak pieczątki lub/i podpisu jest uznawane za nieuczestniczenie w wyborach)

– o dostarczeniu koperty z oddanym głosem NIE PÓŹNIEJ niż do dnia poprzedzającego dzień głosowania osobistego – „do urny”. Ten warunek odnosi się również do głosów przesłanych drogą pocztową.

Ostatecznym terminem zakończenia głosowań we wszystkich rejonach jest 31 października 2017 r.

Prosimy o śledzenie na bieżąco informacji podawanych na stronie internetowej naszej izby lekarskiej w zakładce „WYBORY”. Kolejne informacje w następnym komunikacie.

Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie
Jolanta Orłowska-Heitzman