Uchwała OKW w sprawie kolejnej tury wyborów

UchwałaOkręgowej Komisji Wyborczej w Krakowiez dnia 08 listopada 2017 w sprawie w sprawie przeprowadzenia kolejnej tury wyborów delegatów VIII kadencji w rejonach wyborczych Na podstawie §20 ust. 5 załącznika do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach … Czytaj dalej

Komunikat nr 7 OKW z dnia 2 października 2017 r.

Koleżanki i Koledzy, 27 września 2017 r. zakończyliśmy zasadniczą I turę wyborów w rejonach wyborczych w naszej izbie lekarskiej. Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonych wyborów w czerwcu i we wrześniu br. wyłoniono 240 delegatów na okręgowy zjazd lekarzy, co stanowi 63,5 % ogólnej liczby 378 delegatów na okręgowy zjazd lekarzy. Pośród wybranych delegatów jest … Czytaj dalej

Komunikat nr 6 OKW z dnia 07 września 2017 r.

W poprzednim Komunikacie zaznaczyłam: „Zgodnie z kalendarium wyborczym rozpoczęliśmy wybory”. W terminie czerwcowym odbyły się wybory w większości rejonów w Krakowie. Do dnia 30 czerwca wybranych zostało 115 delegatów, co stanowi 30,4% z ogólnej liczby 378 mandatów), a w tym: Kraków: 92 lekarzy i 4 lekarzy dentystów; Przemyśl: 13 lekarzy i 6 lekarzy dentystów. W … Czytaj dalej

Komunikat nr 5 OKW z dnia 16 sierpnia 2017 r. dla lekarzy dentystów

W poprzednim Komunikacie zaznaczyłam: „Zgodnie z kalendarium wyborczym rozpoczęliśmy wybory”. W terminie czerwcowym odbyły się wybory w Delegaturze Przemyskiej –  6 lekarzy dentystów zostało wybranych na delegatów na OZL. Także w Krakowie  4 lekarzy dentystów otrzymało mandat delegata na OZL. Gratulacje! Teraz, po wakacyjnej przerwie – kontynuujemy wybory.  Przypominam, iż lista kandydatów na delegatów na … Czytaj dalej

Komunikat nr 4 OKW z dnia 5 czerwca 2017 r

Zgodnie z kalendarium wyborczym rozpoczęliśmy wybory. Lista kandydatów na delegatów na Okręgowe Zjazdy Lekarzy w VIII kadencji została opublikowana na stronie internetowej naszej Izby oraz znajduje się do wglądu w siedzibie OIL w Krakowie przy ul.Krupniczej 11a. Na stronie internetowej OIL w Krakowie można również sprawdzić termin wyborów w poszczególnych rejonach wyborczych – obecnie są … Czytaj dalej

Komunikat nr 3 OKW z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Podczas dzisiejszego posiedzenia Okręgowa Rada Lekarska podjęła uchwałę o liczbie delegatów na Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy, który odbędzie się w marcu 2018 r.– wynosi ona 378. Na stronie internetowej w zakładce WYBORY oraz w siedzibie OIL w Krakowie zostały udostępnione uaktualnione listy poszczególnych rejonów wyborczych wraz z podaniem ilości mandatów w każdym z nich. Od … Czytaj dalej

Komunikat nr 2 OKW z dnia 06 marca 2017 r.

Okręgowa Komisja Wyborcza w Krakowie wyjaśnia, iż rejony wyborcze zostały utworzone Uchwałą Nr 4/ORL/VII/2017 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 01 lutego 2017 r. Listy członków rejonów wyborczych  obejmują tych członków samorządu lekarskiego, którzy wg stanu rejestru na dzień 31.grudnia 2016r., należeli do Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie. Listy te zostały utworzone na podstawie … Czytaj dalej

Komunikat nr 1 OKW z dnia 01 marca 2017 r.

Okręgowa Komisja Wyborcza w Krakowie informuje Koleżanki i Kolegów, wszystkich członków rejonów wyborczych o wpisaniu na listę rejonu wyborczego. Rejony wyborcze zostały utworzone Uchwałą Nr 4/ORL/VII/2017 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 01 lutego 2017 r. Listy członków rejonów wyborczych, utworzone wg stanu Okręgowego Rejestru Lekarza na dzień 31 grudnia 2016 r., zostały opublikowane … Czytaj dalej

Tworzenie rejonów wyborczych

Okręgowa Komisja wyborcza w Krakowie informuje, że przystąpiła do prac związanych z utworzeniem listy rejonów wyborczych. Rejony wyborcze tworzone są na podstawie danych zawartych w Okręgowym Rejestrze Lekarzy oraz list zatrudnień pozyskiwanych z placówek medycznych. Dlatego, celem uniknięcia ewentualnych pomyłek i nieporozumień, Okręgowa Komisja Wyborcza w Krakowie uprzejmie apeluje do wszystkich członków OIL w Krakowie … Czytaj dalej

Liczebność w rejonach wyborczych

W dniu 14 grudnia 2016 r. Okręgowa Rada lekarska podjęła Uchwałę nr 24/ORL/VII/2016, w której określiła minimalną liczebność rejonu wyborczego na na 45 lekarzy/lekarzy dentystów, parytet potrzebny do wyboru delegatów (45 członków rejonu = 1 delegat) oraz maksymalna liczbę członków w rejonie wyborczym na 900 osób.