Komunikat nr 5 OKW z dnia 16 sierpnia 2017 r. dla lekarzy dentystów

W poprzednim Komunikacie zaznaczyłam: „Zgodnie z kalendarium wyborczym rozpoczęliśmy wybory”. W terminie czerwcowym odbyły się wybory w Delegaturze Przemyskiej –  6 lekarzy dentystów zostało wybranych na delegatów na OZL. Także w Krakowie  4 lekarzy dentystów otrzymało mandat delegata na OZL. Gratulacje!

Teraz, po wakacyjnej przerwie – kontynuujemy wybory. 

Przypominam, iż lista kandydatów na delegatów na Okręgowe Zjazdy Lekarzy w VIII kadencji została opublikowana na stronie internetowej naszej Izby oraz znajduje się do wglądu w tymczasowej siedzibie OIL w Krakowie przy ul.Kordylewskiego 11 – VI piętro. 

Dla przypomnienia podaję również ustalone terminy zebrań wyborczych i możliwość głosowania w niżej podanych terminach osobiście do urny:

Delegatura Nowy Sącz- 12 września br. (wtorek) w siedzibie Delegatury w Nowym Sączu: 

  • godz.12.45 – 13.45 lekarze dentyści

Delegatura Krosno 21 września br. (czwartek) w siedzibie Delegatury w Krośnie:

  • godz.13.00-14.00 – lekarze dentyści Krosno
  • godz.14.15-15.15 – lekarze dentyści Jasło
  • godz.15.30-16.30 – lekarze dentyści Sanok, Brzozów, Lesko, Ustrzyki Dolne

Kraków:

26 września (wtorek) – sala w siedzibie OIL w Krakowie – ul.Kordylewskiego 11 VI piętro

  • godz.15:00-16.00 – MCS Śródmieście, Śródmieście, Krowodrza, Podgórze
  • godz.16:30-17.30 – Nowa Huta, MSWiA, Wojsko, WPS, Wieliczka 

27 września (środa) sala w siedzibie OIL w Krakowie – ul.Kordylewskiego 11 VI piętro

  • godz.15:00 – Chrzanów, Olkusz, Myślenice, lekarze dentyści stażyści, Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna

Każdy członek naszej izby lekarskiej otrzyma na adres domowy listę kandydatów na delegatów z rejonu, do którego należy, instrukcję głosowania korespondencyjnego, kopertę zwrotną (prosimy nie nalepiać znaczka) w celu wysłania swojego głosu na adres OIL oraz informacje o możliwości głosowania osobistego (do urny).

Proszę o zapoznanie się z przesłanymi informacjami dotyczącymi głosowania, a umieszczonymi na obu stronach karty informacyjnej i głosowanie ściśle wg zasad.

Nie zapominamy:

  • o oddaniu głosu – wskazań nie może być więcej niż mandatów przyznanych w danym rejonie wyborczym
  • o umieszczeniu oddanego głosu do nieoznakowanej małej koperty (białej) i zaklejeniu koperty
  • o umieszczeniu małej koperty (białej) w kopercie większej (szarej – tej z adresem OIL), a na odwrocie koperty w oznaczonym miejscu o przybiciu pieczątki i podpisie (brak pieczątki lub/i podpisu jest uznawane za nieuczestniczenie w wyborach)
  • o dostarczeniu koperty z oddanym głosem NIE PÓŹNIEJ niż do dnia poprzedzającego dzień głosowania osobistego – „do urny”. Ten warunek odnosi się również do głosów przesłanych drogą pocztową
  • na szarej kopercie NIE NALEPIAMY znaczka pocztowego.

Apeluję do wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów o wzięcie czynnego udziału w wyborach, gdyż jedynie od nas samych zależy, kto będzie naszym reprezentantem w najbliższej kadencji.

Proszę o śledzenie na bieżąco informacji podawanych na stronie internetowej naszej izby lekarskiej w zakładce „WYBORY”. Kolejne informacje w następnym komunikacie.

Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej
Jolanta Orłowska-Heitzman