Komunikat nr 7 OKW z dnia 2 października 2017 r.

Koleżanki i Koledzy,

27 września 2017 r. zakończyliśmy zasadniczą I turę wyborów w rejonach wyborczych w naszej izbie lekarskiej. Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonych wyborów w czerwcu i we wrześniu br. wyłoniono 240 delegatów na okręgowy zjazd lekarzy, co stanowi 63,5 % ogólnej liczby 378 delegatów na okręgowy zjazd lekarzy. Pośród wybranych delegatów jest 164 lekarzy i 76 lekarzy dentystów.

Nowi delegaci to 95 kobiet i 145 mężczyzn, a przy podziale na Delegatury:

Kraków

lekarze             103 (w tym 13 stażystów)
dentyści             49

Nowy Sącz

lekarze             33
dentyści           13

Przemyśl

lekarze             13
dentyści             6

Krosno

lekarze             15
dentyści             8

W Obwieszczeniu Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 02.10.2017 r. podajemy imienną listę 240 wybranych delegatów.

Wszystkim wybranym Koleżankom i Kolegom serdecznie gratuluję i liczę na aktywny udział w pracach organów samorządu lekarskiego!

Z przykrością muszę stwierdzić, że w 30 rejonach wyborczych nie dokonano wyboru delegatów, głównie z powodu braku kworum. Regulamin wyborów dopuszcza możliwość przeprowadzenia kolejnej tury wyborów w tych rejonach, w których nie doszły one do skutku, przy zachowaniu dwóch, jednoczesnych warunków:

  1. złożenia do dnia 31.10.2017 r. wniosku o przeprowadzenie ponownych wyborów podpisanych przez minimum 20% liczby członków danego rejonu 
    oraz
  2. jednoczesnego zgłoszenia minimum jednego kandydata na delegata w danym rejonie, spośród członków tego rejonu wyborczego.

Karty zgłoszenia kandydata na delegata złożone w zasadniczej turze wyborów nie będą brane pod uwagę w kolejnej (dodatkowej) turze wyborów.

Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionych wniosków, Okręgowa Komisja Wyborcza przeprowadzi wybory w listopadzie br.

Koleżanki i Koledzy!

Podobnie jak w zasadniczej turze wyborów – wszystko zależy od nas samych!

Jeśli chcemy mieć swoich przedstawicieli na okręgowym zjeździe lekarzy, na Krajowym Zjeździe Lekarzy czy w innych organach samorządu lekarskiego – weźmy udział w wyborach i zachęcajmy do udziału w wyborach innych lekarzy i lekarzy dentystów!

Nic o nas bez nas!

Uprzejmie informuję, iż wniosek o przeprowadzenie kolejnej tury wyborów oraz zgłoszenie kandydata na delegata są do pobrania poniżej:

Okręgowa Komisja Wyborcza czeka na wnioski i ponownie apeluje o czynny udział w wyborach!

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej
Jolanta Orłowska-Heitzman