Uchwała OKW w sprawie kolejnej tury wyborów

Uchwała
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie
z dnia 08 listopada 2017

w sprawie w sprawie przeprowadzenia kolejnej tury wyborów delegatów VIII kadencji w rejonach wyborczych

Na podstawie §20 ust. 5 załącznika do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Okręgowa Komisja Wyborcza w Krakowie – w związku z prawidłowo złożonymi wnioskami członków rejonów wyborczych – ogłasza wybory w rejonach:

 • K8.1.02 SU02
 • K8.1.07 SU07
 • K8.2.01 Szpital Dietla
 • K8.2.02 Szpital Bonifratrów
 • K8.2.03 Szpital Żeromskiego
 • K8.2.04 Szpital Narutowicza
 • K8.2.05 Szpital Jana Pawła II
 • K8.2.08 Szpital Babińskiego
 • K8.2.10 MSWiA
 • K8.2.11 Szpital Wojskowy
 • K8.2.22 Miechów
 • K8.2.25 Szpital Olkusz
 • K8.2.28 Lekarze stażyści
 • K8.3.01 MCS Śródmieście
 • K8.3.02 Śródmieście

2. Wyznacza się termin do zgłaszania kandydatów we wskazanych rejonach do dnia 16 listopada 2017 r. , godz. 14:00

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej
Jolanta Orłowska-Heitzman