Liczebność w rejonach wyborczych

W dniu 14 grudnia 2016 r. Okręgowa Rada lekarska podjęła Uchwałę nr 24/ORL/VII/2016, w której określiła minimalną liczebność rejonu wyborczego na na 45 lekarzy/lekarzy dentystów, parytet potrzebny do wyboru delegatów (45 członków rejonu = 1 delegat) oraz maksymalna liczbę członków w rejonie wyborczym na 900 osób.