Tworzenie rejonów wyborczych

Okręgowa Komisja wyborcza w Krakowie informuje, że przystąpiła do prac związanych z utworzeniem listy rejonów wyborczych. Rejony wyborcze tworzone są na podstawie danych zawartych w Okręgowym Rejestrze Lekarzy oraz list zatrudnień pozyskiwanych z placówek medycznych.

Dlatego, celem uniknięcia ewentualnych pomyłek i nieporozumień, Okręgowa Komisja Wyborcza w Krakowie uprzejmie apeluje do wszystkich członków OIL w Krakowie o aktualizację w Rejestrze Lekarzy Biura OIL w Krakowie następujących danych:

  • adres do korespondencji
  • podstawowe miejsce pracy lub wykonywania praktyki
  • główna specjalizacja 

Jednocześnie Okręgowa Komisja Wyborcza informuje, że do dnia 28 lutego 2017 r. przyjmowane są wnioski o utworzenie rejonu wyborczego przez dowolną grupę lekarzy i lekarzy dentystów. Niezbędnym jest zgłoszenie zawierające minimum 45 podpisów oraz odcisków pieczęci lekarskich.