biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Kontakt

Rejestr Lekarzy: 619 17 16, rejestr57@hipokrates.org

Dział Praktyk Lekarskich:: (12) 619 17 13, praktyki@oilkrakow.org.pl

Staże: (12) 619 17 13, a.chuchmacz@hipokrates.org

Składki: (12) 619 17 32, 500 378 806, skladki57@oilkrakow.org.pl

Kasa: (12) 619 17 14

Księgowość: (12) 619 17 15 ksiegowosc57@hipokrates.org

Delegatury

siedziba izby