biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Kontakt

Adres elektronicznej skrzynki podawczej w platformie ePUAP: /OILKrakow/SkrytkaESP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza umożliwia składanie dokumentów w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy www.epuap.gov.pl.

Złożenie dokumentu za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej wymaga posiadania bezpłatnego Profilu Zaufanego lub elektronicznego podpisu kwalifikowanego.

Po zalogowaniu na swój profil epuap, wyszukujemy: Katalog spraw > Sprawy ogólne > Pisma do urzędu > Pokaż więcej > Pismo ogólne do podmiotu publicznego> Załatw sprawę, a następnie w wyszukiwarce „Wybierz urząd lub instytucję do której składasz pismo” należy zacząć wpisywać Okręgowa Izba Lekarska i wybrać z rozwijanej listy Izbę Krakowską.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych:

Akceptowane są formaty dokumentów elektronicznych wymienione w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212 poz. 1766):

A) dokumenty tekstowe lub tekstowo – graficzne: –  .rtf  (Rich Text Format), dokumenty w postaci sformatowanego tekstu, –  .pdf (Portable Dokument Format), dokumenty dla przeglądarki Adobe Reader, –  .doc dokumenty w postaci sformatowanego tekstu, –  .odt (Open Document), dokumenty w formacie Open Office, B) pliki graficzne: –  .jpg (.jpeg), –  .gif, –  .tif (.tiff), C) pliki skompresowane: –  .zip format kompresji plików ZIP, –  .rar format kompresji plików RAR. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego  dokumentu elektronicznego nie może przekraczać 3,5 MB.

Dokumenty zawierające złośliwe oprogramowanie są automatycznie odrzucane i nie będą rozpatrywane.

Delegatury

siedziba izby