biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Stanowisko Nr 1 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 8 lipca 2020 r.

Stanowisko Nr 1

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 8 lipca 2020 r.

w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zaproponowanego przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie zdecydowanie popiera zaproponowany przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej projekt zmian ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zaproponowane zmiany są wyrazem postulatów środowiska lekarskiego, które z zaniepokojeniem obserwuje brak systemowych rozwiązań dotyczących procedur oraz organizacji w zwalczaniu epidemii.

Utrzymujący się od wielu miesięcy stan niepewności jest przyczyną negatywnych reakcji społecznych, których celem są osoby wykonujące zawody medyczne.

W związku z powyższym, szczególnie ważnym jest, aby w tak trudnym czasie, zarówno dla pacjentów jak i personelu medycznego, nie generować konfliktów społecznych poprzez zaostrzenie przepisów prawa dotyczących odpowiedzialności osób udzielających świadczeń zdrowotnych.

Podkreślić należy, że lekarze oraz inne osoby wykonujące zawód medyczny z dużym poświęceniem uczestniczą w zapobieganiu i zwalczaniu epidemii covid-19. Dlatego na czas epidemii należy wprowadzić regulacje prawne ograniczające ich odpowiedzialność, a nie dodatkowo ją zaostrzać, a także w sposób jasny sprecyzować obowiązki i procedury związane ze zwalczaniem epidemii, zarówno medyczne jak i innych publicznych podmiotów odpowiedzialnych za podjęcie takich działań.