biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Stanowisko Nr 2 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 8 lipca 2020 r.

Stanowisko Nr 2

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 8 lipca 2020 r.

w sprawie wypowiedzi Prezydenta RP Andrzeja Dudy w sprawie

szczepień ochronnych

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie wyraża głębokie zaniepokojenie wypowiedzą dotyczącą szczepień ochronnych, w tym szczepień przeciwko grypie, podważającej sens tych sczepień, która została wygłoszona przez Pana Prezydenta Andrzeja Dudę podczas debaty zorganizowanej w dniu 06.07.2020 r. w telewizji publicznej.

Takie twierdzenia, w naszej ocenie, jako lekarzy, stanowią zachętę dla przeciwników szczepień do propagowania swych teorii sprzecznych z nauką i wiedzą medyczną i skutkować będą wzrostem ilości osób niezaszczepionych.

Kierując się troską o zdrowie obywateli, w obliczu szerzącej się epidemii SARS – CoV – 2 i nadchodzącego sezonu grypowego, apelujemy, aby osoby pełniące funkcje publiczne nie wygłaszały twierdzeń, które mogą negatywnie wpłynąć na zdrowie społeczeństwa oraz które powodują spadek zaufania pacjentów do lekarzy i propagowanej przez nich aktualnej wiedzy medycznej.

Wypowiedzi osób publicznych spotykają się z szerokim odbiorem społecznym i kształtują społeczne zachowania, w tym przypadku kształtują zachowania, które mają wpływ na zdrowie obywateli. W tej sytuacji, aby nie dopuścić do dalszych przekłamań odnoszących się do szczepień ochronnych, pożądanym jest podjęcie przez takie osoby działań propagujących aktualną wiedzę medyczną o szczepieniach ochronnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

           
   
Prezes

Okrennwei Rariv Lekarskiej

 

 
Sekretarz

Okręgowej Rady Lekarskiej

 

 
   
Le