Stanowisko Nr 2

Stanowisko Nr 2

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

z dnia 10 października 2018 r.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej ze zdziwieniem i oburzeniem przyjęło wynik głosowania w Sejmie nad tzw. Ustawą antyszczepionkową.

Nieodrzucenie przez Parlament RP tego projektu jest wstydem i hańbą dla polskiego Sejmu.

Ze szczególnym oburzeniem przyjęliśmy fakt głosowania posłów lekarzy za dalszymi pracami nad projektem.

Takie postępowanie jest sprzeczne z wiedzą medyczną i świadczy o cynicznym głosowaniu dla celów politycznych.

Dlatego zwracamy się do wszystkich Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej o wszczęcie postępowań przeciwko tym lekarzom, którzy głosowali za dalszym procedowaniem nad projektem ustawy antyszczepionkowej. 

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz Janikowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień