biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 28 października 2020 r.  

Stanowisko

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

z dnia 28 października 2020 r.

 

w sprawie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą

 

 

Zaproponowane zmiany w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w wyniku których zostanie dokonana zmiana składu komisji konkursowych powoływanych do przeprowadzenia konkursu na stanowisko ordynatora lub przełożonej pielęgniarek poprzez usunięcie ze składu komisji przedstawicieli samorządów zawodowych : lekarzy w przypadku konkursu na stanowisko przełożonej pielęgniarek oraz pielęgniarek w przypadku konkursu na stanowisko ordynatora, przy jednoczesnym dodaniu, zamiast tych osób, jednego przedstawiciela zakładowych organizacji związkowych działających w podmiocie leczniczym muszą zostać ocenione negatywnie.

 

Osoby zajmujące stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym takie jak ordynator czy przełożona pielęgniarek są zobowiązane do wzajemnej współpracy z innymi osobami wykonującymi zawody medyczne, zatem wzajemna obecność przedstawicieli  samorządów zawodowych w komisjach konkursowych jest wysoce pożądana.

 

W ocenie Prezydium niezrozumiałym jest dążenie ustawodawcy do zwiększenia partycypacji związków zawodowych w procedurze wyłaniania kandydatów na stanowiska objęte procedurą konkursową przy jednoczesnym zmarginalizowaniu głosu przedstawicieli samorządów zawodowych.

 

 

 

Sekretarz

Okręgowej Rady Lekarskiej

w Krakowie

Lek. Mariusz Janikowski

Prezes

Okręgowej Rady Lekarskiej

w Krakowie

Lek. dent. Robert Stępień