Turniej szachowy

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominam o możliwości zgłoszenia kandydatur do turnieju szachowego o Puchar Dziekana Krakowskiej Izby Adwokackiej 29.08.2020r. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną na adres: fryderyka.kulesza@adwokatura.krakow.pl do dnia 27.08.2020r.
W zgłoszeniu podajemy imię i nazwisko gracza, rok urodzenia, wykonywany zawód, opcjonalnie kategoria szachowa.

zapraszamy serdecznie do udziału w turnieju

Komunikat Turniejowy (kliknij…)

z up. adw. Fryderyki Kuleszy
Justyna Lenda-Malinowska