Uchwała Nr 116/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 116/ORL/VIII/2020

Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

z dnia 23 września 2020 r.

 

w sprawie powołania Komisji Bioetycznej

przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie

 

Na podstawie art. 29 ust. 3 pkt 1 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 2020 poz. 514 z późn. zmian.) w związku z § 2 ust. 1, § 3 ust. 1, ust. 2, ust. 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych (Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480) oraz § 6 ust. 3 Załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie (tekst jednolity – Załącznik do Obwieszczenia Nr 1/VII/2016 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku , uchwala się co następuje:

 

 • 1

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie powołuje Komisję Bioetyczną przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie w składzie:

 1. dr n. med. Stefan Bednarz
 2. mgr Jerzy Bilek
 3. ks. dr Jerzy Brusiło
 4. dr hab. n. med. Grażyna Czerniawska–Mysik
 5. dr n. med. Mirosława Dzikowska
 6. dr n. med. Jerzy Friediger
 7. lek. Irena Gawrońska
 8. mgr Zbigniew Grochowski
 9. lek. Mariusz Janikowski
 10. prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kojs
 11. lek. Lech Kucharski
 12. dr n. med. Janusz Legutko
 13. prof. dr hab. Janusz Raglewski
 14. lek. dent. Dariusz Kościelniak

 

 

 • 2

Komisję powołuje się na okres kadencji na lata 2020-2023.

 

 • 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

Sekretarz

Okręgowej Rady Lekarskiej

w Krakowie

Lek. Mariusz Janikowski

Prezes

Okręgowej Rady Lekarskiej

w Krakowie

Lek. dent. Robert Stępień