Uchwała Nr 117/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 117/ORL/VIII/2020

Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

z dnia 23 września 2020 roku

w sprawie powołania reprezentacji osób, która zarekomenduje wybór instytucji finansowej, z którą Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie zawrze umowę o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi

 

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2019, poz. 965 – tekst jednolity – z późn.zmn.) w zw. z art. 7 pkt 4 Ustawy z dnia 04 października 2018r o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U.2020 poz. 1342 – tekst jednolity – z późn.zmn.) oraz § 6 ust. 3 Załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie (tekst jednolity – Załącznik do Obwieszczenia Nr 1/VII/2016 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku , uchwala się co następuje:

 

  • 1.

Okręgowej Rada Lekarska w Krakowie powołuje reprezentację osób, która zarekomenduje wybór instytucji finansowej, z którą Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie zawrze umowę o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi w składzie:

  • Dziubina Dariusz
  • Agata Bartoszek
  • Anna Suder – Ślusarczyk

 

  • 2.

Wybór instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK zostanie dokonany, w szczególności, na podstawie oceny proponowanych przez instytucje finansowe warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, ich efektywności w zarządzaniu aktywami oraz posiadanego przez nie doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi.

 

  • 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Sekretarz

Okręgowej Rady Lekarskiej

w Krakowie

Lek. Mariusz Janikowski

Prezes

Okręgowej Rady Lekarskiej

w Krakowie

Lek. dent. Robert Stępień