Uchwała Nr 145/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 145/ORL/VIII/2020

Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

 z dnia 16 grudnia 2020 roku

 

w sprawie przekazania kwoty odpisu na rzecz Fundacji Lekarze Lekarzom

Na podstawie art. 25 pkt. 4 w zw. z art. 5 pkt. 19 i 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2019, poz.965 – tekst jednolity – z późn.zmn.) w zw. z art. 14hb ustawy z dnia 20 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1842 – t.j. – z późn. zmn.) oraz § 6 ust. 3 załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie (Obwieszczenie Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie) uchwala się co następuje:

 

  • 1.

 

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie postanawia w 2021 r. przekazać jednorazowo kwotę na rzecz Fundacji Lekarze Lekarzom w wysokości będącej wyliczeniem pomnożonego 1 złotego razy ilość członków zarejestrowanych w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie według stanu na dzień 1 stycznia 2021 r.

 

  • 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Sekretarz

Okręgowej Rady Lekarskiej

w Krakowie

Lek. Mariusz Janikowski

Prezes

Okręgowej Rady Lekarskiej

w Krakowie

Lek. dent. Robert Stępień