Uchwała Nr 144/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 144/ORL/VIII/2020

Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

 z dnia 16 grudnia 2020 roku

 

w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego

XL Okręgowego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie

 

Na podstawie art. 25 pkt 10 oraz art. 23 ust. 1 ustawy o izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 2009 r. (Dz. U. 2019, poz 965 – tekst jednolity – z późn. zmn.) w zw. z art. 14hb ustawy z dnia 20 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1842 – t.j. – z późn. zmn.) oraz § 3 i § 6 ust. 3 załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie (Obwieszczenie Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie) uchwala się co następuje:

 

 • 1.

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie powołuje Komitet Organizacyjny XL Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie w następującym składzie:

 

 • Przewodniczący: kol. Mariusz Janikowski

 

 • Członkowie:
  a) kol. Krzysztof Wróblewski
 1. b) kol. Janusz Kulon
 2. c) kol. Marek Zasadny
  d) kol. Dariusz Kościelniak
  e) Agnieszka Żylińska-Fularz

 

 

 • 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Sekretarz

Okręgowej Rady Lekarskiej

w Krakowie

Lek. Mariusz Janikowski

Prezes

Okręgowej Rady Lekarskiej

w Krakowie

Lek. dent. Robert Stępień