Uchwała Nr 152B/ORL/VIII/2021

Uchwała Nr 152B/ORL/VIII/2021

Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

 z dnia 24 lutego 2021 roku

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 146/ORL/VIII/2020

w sprawie  zatwierdzenia terminów posiedzeń

Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie w roku 2021

Na podstawie art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2019, poz. 965 – tekst jednolity – z późn.zmn.) w zw. z art. 14hb ustawy z dnia 20 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1842 – t.j. – z późn. zmn.) oraz § 6 ust. 1 i 3 załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie (Obwieszczenie Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie) uchwala się co następuje:

  • 1

 

W § 1 Uchwały Nr 146/ORL/VIII/2020 w sprawie  zatwierdzenia terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie w roku 2021 dodaje się termin 27 lutego 2021 r.

 

  • 2

 

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

 

  • 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Sekretarz

Okręgowej Rady Lekarskiej

w Krakowie

Lek. Mariusz Janikowski

Prezes

Okręgowej Rady Lekarskiej

w Krakowie

Lek. dent. Robert Stępień