biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Uchwała Nr 21/Prez./VIII/2021

Uchwała Nr 21/Prez./VIII/2021

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

z dnia 9 czerwca 2021 r.

 

w sprawie dofinansowania Konferencji z zakresu Medycyny Pracy

połączonej z obchodami Jubileuszu 20-lecia działalności

Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy w Krakowie

Na podstawie art. 5 pkt 13 i 23 w zw. z art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2019, poz. 965 – tekst jednolity z późn.zmian.) oraz § 16 ust. 3 Regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 r. (Obwieszczenie Nr 1/VII/2016 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie) w związku z § 1 ust. 1 i 3 Uchwały Nr 03/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie, uchwala się co następuje:

 

  • 1

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie postanawia dofinansować w kwocie do 3 000 PLN  (słownie: trzy tysiące złotych) Konferencję z zakresu Medycyny Pracy połączoną z obchodami Jubileuszu 20-lecia działalności Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy w Krakowie, które odbędą się w dniu 12 czerwca 2021 r. w Operze Krakowskiej w Krakowie.

 

  • 2

Koszty dofinansowania, o których mowa w § 1, pokryte zostaną z „Pozostałych kosztów operacyjnych”.

 

  • 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Sekretarz

Okręgowej Rady Lekarskiej

w Krakowie

Lek. Mariusz Janikowski

Prezes

Okręgowej Rady Lekarskiej

w Krakowie

  Lek. dent. Robert Stępień