biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Uchwała Nr 39/Prez./VIII/2021

Uchwała Nr 39/Prez./VIII/2021

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

         z dnia 22 września 2021 r.

 

w sprawie skierowania lekarzy i lekarzy dentystów, posiadających prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego od dnia 1 października 2021 r.

 

Na podstawie art. 15 ust. 6a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 2021 poz. 790 – tekst jednolity – z późn. zmn.) i art. 25 pkt. 4 w zw. z art. 5 pkt. 24 oraz art. 25 pkt. 10 w zw. z  art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2021, poz. 1342 – t.j.) w związku z art. 14 hb ustawy z dnia 20 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 – tekst jednolity z późn. zmian.) oraz § 16 ust. 3 Regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 r. (Obwieszczenie Nr 1/VII/2016 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie) w związku z § 1 ust. 1 i 3 Uchwały Nr 147/ORL/VIII/2021 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie, uchwala się co następuje:

 

  • 1

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie kieruje od dnia 1 października 2021 r. lekarzy i lekarzy dentystów, którym Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie przyznała prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego na obszarze swojego działania, do podmiotów leczniczych oraz indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, umieszczonych na liście podmiotów uprawnionych do zatrudniania lekarzy stażystów oraz do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty, prowadzonej przez Marszałka Województwa Małopolskiego i Podkarpackiego.

 

  • 2

Lista lekarzy i lekarzy dentystów, o których mowa w §1, skierowanych od 1 października 2021 r. do odbycia stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

 

  • 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

 

 

                 Sekretarz                                                                               Prezes

  Okręgowej Rady Lekarskiej                                            Okręgowej Rady Lekarskiej

              w Krakowie                                                                           w Krakowie

     Lek. Mariusz Janikowski                                      Lek. dent. Robert Stępień

 

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 39/Prez./VIII/2021

Prezydium ORL w Krakowie

z dnia 22 września 2021 r.

 

Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie, ul. Montelupich 4:

 

16 osób                 

 

V Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Krakowie (dentyści):

 

18 osób

 

Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna w Krakowie:

 

42 osoby

 

SPECJALMED Sp. z o.o. , 32-410 Dobczyce, ul. Zarabie 35C:

 

3 osoby       

 

NZOZ Stomatologia Bartosz Cichoń, 30-108 Kraków, ul. Marcina Borelowskiego – Lelewela 13:

 

1 osoba

 

Centrum Stomatologii Estetycznej  „GALERIA UŚMIECHU” T. Rozwadowski:

 

1 osoba

 

TATRA-MED. S.c. B. Jasińska, J. Jasiński w Zakopanem:

 

1 osoba

 

NZOZ Centrum Stomatologiczno-Ortodontyczne ORTO-SMILE, 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Chopina 16:

 

1 osoba

 

Prywatna Przychodnia Stomatologiczna  PRODENT s.c.

 

1 osoba

„ANKOMED” S.C. A. Kościelniak, D. Kościelniak Kraków, os. 2 Pułku Lotniczego 1E/U7:

 

1 osoba

 

Szpital Powiatowy w Chrzanowie:

 

6 osób

 

Szpital Św. Anny w Miechowie:

 

1 osoba

 

SP ZOZ w Myślenicach, ul. Szpitalna 2:

 

7 osób

 

Szpital Powiatowy im. T. Chałubińskiego w Zakopanem, ul. Kamieniec 10:

 

1 osoba

 

Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach:

 

2 osoby

 

SP ZOZ w Krynicy-Zdrój, ul. Kraszewskiego 142:

 

1 osoba

 

Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu, ul. Szpitalna 4:

 

3 osoby

 

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10:

 

7 osób

 

                   

Szpital Powiatowy w Limanowej, ul. Piłsudskiego 61:

 

6 osób                   

    

Szpital Zakonu Bonifratrów w Krakowie, ul. Trynitarska 11:

 

12 osób                 

 

Szpital Uniwersytecki w Krakowie :

 

58 osób                           

 

V Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3:

 

81 osób

 

Szpital MSWiA w Krakowie, ul. Kronikarza Galla 25:

 

23 osoby      

                                                  

Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., os. Złotej Jesieni 1:

 

38 osób

 

Miejski Szpital Specjalistyczny im. G. Narutowicza w Krakowie, ul. Prądnicka 35/37:

 

37 osób

   

Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego w Krakowie, os. Na Skarpie 66:

 

24 osoby

                             

Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie, ul. Skarbowa 4:

 

48 osób

 

         

DELEGATURA KROSNO

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie im. Jana Pawła II  w Krośnie, ul. Korczyńska 57

 

5 osób

 

Szpital Specjalistyczny w Jaśle, ul. Lwowska 22

 

3 osoby

 

 

SP ZOZ Sanok

 

1 osoba

 

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, POO im. Ks. B. Markiewicza w Brzozowie, ul. Ks. Bielawskiego 18

 

6 osób

 

SP Zakład Opieki Stomatologicznej w Krośnie, ul. Korczyńska 57

 

1 osoba

 

SP Miejsko-Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jaśle, ul. Mickiewicza 4

 

1 osoba

 

 

 

 

DELEGATURA PRZEMYŚL

 

                                                       

Famili Dent Centrum Stomatologii  Piotr Grochala  w Jarosławiu, ul. Piekarska

 

1 osoba

 

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w  Przemyślu ul. Monte Cassino 18

 

1 osoba

 

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu,  ul. 3 Maja 70

 

2 osoby

 

SPZOZ Przeworsk, ul. Szpitalna 16

 

1 osoba