biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Uchwała Nr 5/Prez./VIII/2021

Uchwała Nr 5/Prez./VIII/2021

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

 z dnia 27 stycznia 2021 roku

 

w sprawie delegowania kandydatów na przedstawicieli

Naczelnej Rady Lekarskiej do Rad Społecznych

 

 

Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2020 poz. 514 – tekst jednolity z późn.zmian.) w związku z art. 14 hb ustawy z dnia 20 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 – tekst jednolity z późn. zmn) oraz § 16 ust. 3 Regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 r. (Obwieszczenie Nr 1/VII/2016 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie) w związku z § 1 ust. 1 i 3 Uchwały Nr 142/ORL/VIII/2020  Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 16 grudnia 2020 r.  roku w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie uchwala się co następuje:

 

  • 1.

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie deleguje nw. lekarzy, członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, kandydatów na przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej do uczestniczenia w posiedzeniach Rad Społecznych następujących jednostek:

 

Lp. Wojewódzki Podmiot Leczniczy Kandydat na Przedstawiciela

Naczelnej Rady Lekarskiej

1. Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice”

w Krzeszowicach

 

dr Lech Kucharski

2. Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny

im. prof. Bogusława Frańczuka

 

dr Janusz Legutko

3. Krakowskie Pogotowie Ratunkowe  

dr Jacek Tętnowski

4. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II  

dr Mariusz Janikowski

5. Szpital Specjalistyczny

im. J. Dietla w Krakowie

 

dr Wojciech Tokarski

6. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy

im. św. Ludwika w Krakowie

 

dr Jacek Tętnowski

 

  • 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Sekretarz

Okręgowej Rady Lekarskiej

w Krakowie

Lek. Mariusz Janikowski

 

 

 

Prezes

Okręgowej Rady Lekarskiej

w Krakowie

Lek. dent. Robert Stępień