Uchwała Nr 72/ORL/VIII/2019

Uchwała Nr 72/ORL/VIII/2019

Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

z dnia 23 października 2019 roku

Na podstawie art. 11 ust. 1, 3 i 4 w zw. z art. 57 ust. 1 i 2 z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 5 pkt 6 i art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. 2019, poz. 965– tekst jednolity – z późn.zmn.) § 6 ust. 3 Załącznika do Uchwała Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku  (Obwieszczenie Nr 1/VII/2016 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie),  uchwala się co następuje:

§ 1.

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie powołuje Komisję w celu wydania opinii o przygotowaniu zawodowym lek. (ochrona danych osobowych) w składzie:

Przewodniczący:

dr Jerzy Friediger (specjalista chirurgii ogólnej) – członek Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie.

Członkowie:

prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki (specjalista chorób wewnętrznych, diabetologii, diagnostyki laboratoryjnej i endokrynologii) – Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM

prof. dr hab. n. med. Andrzej Rudziński (specjalista pediatrii, kardiologii i kardiologii dziecięcej

prof. dr hab. n. med. Kazimierz Rembiasz (specjalista chirurgii ogólnej)

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Rytlewski (specjalista położnictwa i ginekologii)

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz Janikowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień