Uchwała Nr 71/ORL/VIII/2019

Uchwała Nr 71/ORL/VIII/2019
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 11 września 2019 roku

w sprawie  zmiany Uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 11 kwietnia 2018 r.  Nr 10/ORL/VIII/2019 w sprawie powołania Komisji oraz Zespołów Problemowych ORL i ich Przewodniczących

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2019, poz. 965– t.j.) w zw. z § 20 ust 1-2, 5 pkt 2 uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie (Obwieszczenie Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie) uchwala się co następuje:

§ 1

  1. Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie powołuje kol. Dariusza Kościelniaka na Przewodniczącego Komisji Stomatologicznej w miejsce zmarłego kol. Grzegorza Wawrzenia.
  • Pkt 10 § 1 Uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 11 kwietnia 2018 roku Nr 10/ORL/VIII/2019 otrzymuje brzmienie:

„10. Komisja Stomatologiczna – Przewodniczący: kol. Dariusz Kościelniak”

§ 2

Pozostałe zapisy chwały pozostają w mocy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz Janikowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień