Uchwała Nr 78/ORL/VIII/2019

Uchwała Nr 78/ORL/VIII/2019
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 18 grudnia 2019 roku

uchwała zmieniająca uchwałę Nr 72/ORL/VIII/2019

Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 października 2019 roku

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) w zw. z § 15 ust. 1-3 uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie (Obwieszczenie Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie) uchwala się co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 72/ORL/VIII/2019 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu wydania opinii o przygotowaniu zawodowym lek. (ochrona danych osobowych) dokonuje się zmiany w składzie Komisji w ten sposób, że w miejsce prof. dr hab. n. med. Macieja Małeckiego powołuje się prof. dr hab. n. med. Alicję Hubalewską-Dydejczyk (specjalista chorób wewnętrznych, endokrynologii).

§ 2.

W pozostałym zakresie uchwała zachowuje dotychczasowe brzmienie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz Janikowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień