Uchwała Nr 79/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 79/Prez./VIII/2018

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

z dnia 21 listopada 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia rozliczenia szkoleń organizowanych

przez Okręgową Izbę Lekarską w Krakowie

Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt. 7 i pkt 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r., poz. 168 – tekst jednolity – z późn.zmn.) oraz § 16 ust. 3 Regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie stanowiącego Załącznik do Uchwały                    Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 r.(Obwieszczenie Nr 1/VII/2016 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie) w związku z § 1 ust. 1 i 3 Uchwały Nr 03/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie uchwala się co następuje:

§ 1

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie zatwierdza rozliczenie:

 1. Kursu „ALS – Specjalistyczne zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych” –
  15-16.09.2018 r. w Krośnie – w kwocie 16320 zł.
 2. Kurs „ILS – Natychmiastowa pomoc w stanach zagrożenia życia” – 29.09.2018 r.
  w Nowym Sączu – w kwocie 6480 zł.
 3. Kurs „ILS – Natychmiastowa pomoc w stanach zagrożenia życia” – 30.09.2018 r.
  w Nowym Sączu – w kwocie 6480 zł.
 4. Kurs „ILS – Natychmiastowa pomoc w stanach zagrożenia życia” – 06.10.2018 r.
  w Krakowie – w kwocie 6480 zł.
 5. Kursu „EPLS – Specjalistyczne zabiegi resuscytacyjne u dzieci” –  20-21.10.2018 r.
  w Krakowie – w kwocie 15840 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz Janikowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień