Uchwała Nr 80/ORL/VIII/2019

Uchwała Nr 80/ORL/VIII/2019

Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

 z dnia 18 grudnia 2019 roku

w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego

XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie

Na podstawie art. 25 pkt 10 oraz art. 23 ust. 1 ustawy o izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 2009 r. (Dz. U. 2019, poz 965 – tekst jednolity – z późn. zmn.) oraz § 3 i § 6 ust. 3 załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie (Obwieszczenie Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie) uchwala się co następuje:

§ 1.

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie powołuje Komitet Organizacyjny XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie w następującym składzie:

  1. Przewodniczący: kol. Mariusz Janikowski
  • Członkowie:
    a) kol. Krzysztof Wróblewski

b) kol. Janusz Kulon

c) kol. Marek Zasadny
d) kol. Dariusz Kościelniak
e) Agnieszka Żylińska-Fularz

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz Janikowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień