Uchwała Nr 81/ORL/VIII/2019

Uchwała Nr 81/ORL/VIII/2019

Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

 z dnia 18 grudnia 2019 roku

w sprawie przekazania kwoty odpisu na rzecz Fundacji Lekarze Lekarzom

Na podstawie art. 25 pkt. 4 w zw. z art. 5 pkt. 19 i 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2019, poz.965 – tekst jednolity – z późn.zmn.) oraz § 6 ust. 3 załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie (Obwieszczenie Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie) uchwala się co następuje:

§ 1.

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie postanawia w 2020 r. przekazać jednorazowo kwotę na rzecz Fundacji Lekarze Lekarzom w wysokości będącej wyliczeniem pomnożonego 1 złotego razy ilość członków zarejestrowanych w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie według stanu na dzień 1 stycznia 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz Janikowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień