Uchwała Nr 81/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 81/Prez./VIII/2019

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

 z dnia 7 sierpnia 2019 roku

w sprawie rekomendacji NRL kandydatów

do zespołów ekspertów w dziedzinie medycyny rodzinnej

Na podstawie art. 25 pkt. 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt. 8 i 16 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) oraz § 6 ust. 3 Załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie (tekst jednolity – Załącznik do Obwieszczenia Nr 1/VII/2016 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie), uchwala się co następuje:

§ 1.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie rekomenduje Naczelnej Radzie Lekarskiej kandydaturę:

  1. prof. dr hab. n. med. Adama Windaka
  2. dr hab. n. med. Tomasza Tomasika

do zespołów ekspertów, powoływanych na podstawie art. 16, 16m oraz 16n ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w dziedzinie medycyny rodzinnej.

§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz Janikowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień