Uchwała Nr 82/ORL/VIII/2019

Uchwała Nr 82/ORL/VIII/2019
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 18 grudnia 2019 roku

w sprawie podpisania z Ministerstwem Zdrowia umowy na przekazanie

w 2019 r. środków finansowych na pokrycie kosztów czynności administracyjnych związanych z realizacją zadań,

o których mowa w  ustawie o izbach lekarskich

Na podstawie art. 25 pkt 4 i 10 oraz art. 26 ust. 3 w zw. z art. 5 pkt. 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2019, poz. 965 – tekst jednolity – z późn. zmn.) oraz § 6 ust. 3 i 4 Regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie (tekst jednolity opublikowany Obwieszczeniem Nr 1/VII/2016 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku), uchwala się co następuje:

§ 1

  1. Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie rekomenduje i akceptuje podpisanie z Ministerstwem Zdrowia umowyna przekazanie w 2019 r. środków finansowych na pokrycie kosztów czynności administracyjnych związanych z realizacją zadań, o których mowa w  ustawie o izbach lekarskich. 
  2. Umowa stanowi załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz Janikowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień