Zaproszenie do udziału w realizacji szczepień ochronnych przeciw grypie sezonowej

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję o ogłoszonym wczoraj zaproszeniu do udziału w realizacji szczepień ochronnych przeciw grypie sezonowej. Każdy z Oddziałów Wojewódzkich NFZ opublikował swój komunikat, nasz znajduje się tutaj: http://www.nfz-rzeszow.pl/swiadczeniodawcy/aktualnosci/swiadczeniodawcy-informacje-ogolne/zaproszenie-do-udzialu-w-realizacji-szczepien-ochronnych-przeciw-grypie-sezonowej,art2220/

Uchwała Nr 44/Prez./VIII/2021

Uchwała Nr 44/Prez./VIII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 20 października 2021 roku   w sprawie zaopiniowania kandydata na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie nefrologii dziecięcej   Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 43/Prez./VIII/2021

Uchwała Nr 43/Prez./VIII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 20 października 2021 roku   w sprawie zmiany uchwały nr 40/Prez./VIII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie czynności medycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez (ochrona danych)   Na podstawie art. 155 kpa … Czytaj dalej

Uchwała Nr 42/Prez./VIII/2021

Uchwała Nr 42/Prez./VIII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 października 2021 roku   w sprawie zakupu serwera FINN dla biura  OIL w Krakowie i dla Delegatur Na podstawie art. 5 pkt 23 w zw. z art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 41/Prez./VIII/2021

Uchwała Nr 41/Prez./VIII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 października 2021 r.   w sprawie rekomendacji Marszałkowi Województwa Małopolskiego podmiotu Centrum Stomatologiczne Addent Medicover do wpisu na listę podmiotów leczniczych oraz indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza dentysty   Na podstawie art. 26 ust. … Czytaj dalej

Uchwała Nr 40/Prez./VIII/2021

Uchwała Nr 40/Prez./VIII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 października 2021 roku   w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie czynności medycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez (ochrona danych)     Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2021 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 39/Prez./VIII/2021

Uchwała Nr 39/Prez./VIII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie          z dnia 22 września 2021 r.   w sprawie skierowania lekarzy i lekarzy dentystów, posiadających prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego od dnia 1 października 2021 r.   Na podstawie art. 15 ust. 6a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 38/Prez./VIII/2021

Uchwała Nr 38/Prez./VIII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 8 września 2021 r.   w sprawie rekomendacji Marszałkowi Województwa Podkarpackiego podmiotu „PRAKTYKA” Tomasz Śliwiński spółka partnerska lekarzy do wpisu na listę podmiotów leczniczych oraz indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza   Na podstawie art. 26 … Czytaj dalej

Uchwała Nr 37/Prez./VIII/2021

Uchwała Nr 37/Prez./VIII/2021 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 25 sierpnia 2021 roku   zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia terminów posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie w roku 2021   Na podstawie art. 25 pkt 4 i 10 oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach … Czytaj dalej