Apel nr 1

Apel Nr 1

XXXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 30 marca 2019 r.

w sprawie zmiany przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty odnoszących się do systemu kształcenia podyplomowego oraz warunków pracy lekarzy i lekarzy dentystów

Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 14 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 — tj.) oraz § 33 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2016 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowego zjazdu lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

XXXVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie apeluje do Ministra Zdrowia o podjęcie niezwłocznie działań zmierzających do zmiany przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie systemu kształcenia podyplomowego oraz warunków pracy lekarzy i lekarzy dentystów, opracowanych przez Zespół powołany przez Ministerstwo Zdrowia pod kierownictwem dr n. med. Jarosława Bilińskiego, które stanowią odzwierciedlenie oczekiwań środowiska lekarskiego.

Przewodniczący
XXXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
lek. Marek Zasadny