twittr_btn_oilkrk

biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Zmiany w znowelizowanej ustawie Prawo atomowe

Zwracam uwagę na zmiany w znowelizowanej ustawie Prawo atomowe w szczególności dotyczące: 1) inspektorów ochrony radiologicznej 2) testów odbiorczych 3) szkoleń z ochrony radiologicznej pacjenta 4) zgód 5) audytów klinicznych 6) obowiązków dostawców urządzeń radiologicznych Zmiany te zawiera poniższy komunikat: Tekst jednolity Ustawy: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001792/O/D20191792.pdf specjalista analityki sanitarnej – dr Edward Araszkiewicz