Dofinansowania informatyzacji świadczeniodawców POZ – Zarządzenie Nr 66/2021/DEF Prezesa NFZ

Dzień dobry,

Dla zainteresowanych jest możliwość wystąpienia o dofinansowanie informatyzacji świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w 2021 r. na podstawie Zarządzenia Nr 66/2021/DEF Prezesa NFZ (opublikowanego 13.04.2021 r.), którym objęte będą poniesione w okresie od dnia 14.04.2021 do dnia 31.12.2021 r. przez uprawnionego świadczeniodawcę wydatki na nabycie (nieobjęte dofinansowaniem z innych źródeł):

 1. urządzenia informatyczne, lub
 2. oprogramowanie, lub
 3. usługi

– do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, prowadzenia i wymiany EDM, w tym digitalizacji dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci papierowej, określonych w załączniku nr 1 do w/w Zarządzenia.

Warunek konieczny – umowa z NFZ od 01.01.2021 do 31.12.2021 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju POZ, w zakresie świadczenia lekarza POZ.

Złożenie wniosku zgodnie z wzorem do OW NFZ – do 31.12.2021 r.

Dofinansowanie wypłacane do wyczerpania środków OW NFZ lub max. do 21.01.2022 r.

Maksymalny szacowany skutek finansowy zarządzenia w 2021 r. wynosi 52,7 mln zł.

Dla świadczeniodawców, którzy nie korzystali z dofinansowania w 2020 r. – do  80% poniesionych wydatków, max. 6 504 zł na jedno miejsce udzielania świadczeń lekarza POZ.

Dla świadczeniodawców, którzy korzystali z dofinansowania w 2020 r. –  do  80% poniesionych wydatków, max. 3 252 zł na jedno miejsce udzielania świadczeń lekarza POZ.

Zarządzenia Prezesa NFZ / Zarządzenia Prezesa / Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – finansujemy zdrowie Polaków

Ucieszę się jak zechcecie Państwo zrobić to razem z KAMSOFT. Zapraszam do kontaktu.

Przy tej okazji przypominam, że:

 • od 01 stycznia br. jest obowiązek stosowania nowego rachunku kosztów
  rejestracja kosztów bezpośrednich i kalkulacja kosztów pośrednich, wynik finansowy na ośrodki kosztów zadaniowe;
 • od 25 kwietnia br. będzie obowiązek tworzenia, przechowywania i wymiany wyników badań lab. wraz z opisem;
 • od 01 lipca br. będzie obowiązek stosowania urządzeń fiskalnych on-line
  ze strony KAMSOFT jest przygotowana specjalna oferta – więcej na ten temat w jednej z kolejnych korespondencji, już dziś można się ze mną w tej sprawie kontaktować;
 • od 01 lipca br. będzie obowiązek zapewnienia możliwość dokonywania wymiany danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM), określonej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej, za pośrednictwem Systemu Informacji Medycznej (w ramach Systemu P1).
  Więcej na ten temat na naszej dedykowanej stronie internetowej: „Poznaj Elektroniczną Dokumentację Medyczną” (https://edm.kamsoft.pl/).

Pozdrawiam

Robert A. Beksiński

Tel.: +48 605 506 406, e-mail: rbeksinski@kamsoft.pl

KAMSOFT S.A. o/Kraków, ul. Józefa Wybickiego 30, 31-302 Kraków

2021_66_DEF – Zarządzenie

2021_66_DEF_Uzasadnienie

2021_66_DEF -Załącznik 1

2021_66_DEF -Załącznik 2

2021_66_DEF -Załącznik 3

2021_66_DEF -Załącznik 4

2021_66_DEF -Załącznik 5