biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

OIL Kraków zapewnia pomoc dla lekarzy i lekarzy dentystów

Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie podejmuje działania zapewniające lekarzom i lekarzom dentystom dodatkowe wsparcie w różnych formach i zakresach!

Nasza Izba czeka na sygnały od lekarzy potrzebujących pomocy. Wiemy, że potrzeby są ogromne.

Apelujemy do lekarzy potrzebujących pomocy, wsparcia, rady czy informacji o kontakt z Okręgową Izbą Lekarską w Krakowie.

Prośby prosimy zgłaszać pod adresem mailowym: pomoc.oil.krakow@gmail.com

W miarę naszych możliwości postaramy się pomóc każdemu lekarzowi, który zgłosi problem.

Zgłoś się do Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

Zachęcamy wszystkich, którzy mogą zaangażować się w pomoc lekarzom pozostającym na pierwszej linii frontu z rozprzestrzeniającym się koronawirusem, o zgłaszanie wsparcia pod adresem: wsparcie.lekarzy.krakow@gmail.com

Zapotrzebowanie jest ogromne.

Jeżeli chcesz pomóc m.in. wspierając lekarzy seniorów oraz seniorów z rodzin lekarzy, pomóc w zakupach, pomóc w opiece nad dziećmi czy zwierzętami domowymi zgłoś się do Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie email: a.chuchmacz@hipokrates.org

Formularz zgłoszeniowy dla osoby deklarującej pomoc członkowi OIL w Krakowie (Kliknij..) proszę przesłać na adres: a.chuchmacz@hipokrates.org

Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie przystąpiła do akcji koronazglowy.pl

Akcja ma na celu zbiórkę i dystrybucję najpotrzebniejszych środków dla lekarzy

Podejmujemy działania mające na celu pozyskanie tych środków.

Szczegóły akcji na stronie https://koronazglowy.pl/

Wsparcie prawne dla naszych lekarzy:

Codziennie w godz. 13 – 15 nasi Radcy Prawni udzielają porad telefonicznych lub mailowych

mec. Tomasz Huber              mail: tomasz.huber@oilkrakow.org.pl            tel. 500 379 120

mec. Tomasz Pęcherz            mail: tpecherz@kancelariacpp.pl                  tel. 602 227 627

mec. Anna Gut                       mail: a.gut@hipokrates.org                           tel. 500 379 215

Koronawirus – co musisz wiedzieć – link do strony NIL – https://nil.org.pl/biuro-prasowe/koronawirus-w-polsce

Lista Adwokatów oraz Aplikantów Adwokackich, którzy świadczą nieodpłatną pomoc dla pracowników ochrony zdrowia – kliknij

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. uruchomiło darmowe porady prawne 7 dni w tygodniu, przez całą dobę. (Szczegóły…)

Nasza Izba oferuje pomoc psychologów i psychoterapeutów.

Jest możliwość rozmowy telefonicznej oraz spotkania osobistego np. na oddziale w szpitalu.

By uzyskać pomoc można zadzwonić pod nr 500 378 914 lub napisać na adres p.drechsler@hipokrates.org

Nieodpłatne Wsparcie psychologiczne dla Lekarzy (Członków OIL w Krakowie) – DYŻURY Telefoniczne (Szczegóły…)

Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy Dentystów pełni dyżur telefoniczny
pod nr. tel. 690 946 666, e-mail:wojciech.oleksy2@gmail.com codziennie w godzinach 8-15.
Spotkania osobiste odbywają się w Centrum Medycyny Profilaktycznej w Krakowie
ul. Komorowskiego 12 ( przy placu Na Stawach) na I piętrze, w gab. 224.
Terminy spotkań z Pełnomocnikiem prosimy zgłaszać telefonicznie lub mailowo.

Charytatywna akcja “Dbamy o Medyków” (kliknij…)

Akademia NFZ:

Od 31 marca, na kanale YouTube Akademia NFZ  będą publikowane filmy z cyklu „Wsparcie psychologiczne w czasie epidemii”, z których każdy poświęcony będzie innemu zagadnieniu. 

link do filmu: https://youtu.be/JHIPgNNpFcU

Inicjatywa filii Gdańsko-Pomorskiej Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP:

Pomoc psychoterapeutyczną i psychologiczną online dla pracowników ochrony zdrowia.

Więcej informacji www.wsparciewkryzysie.gda.pl 

https://facebook.com/events/s/pomoc-psychoterapeutyczna-onli/533131670943830/?ti=icl

Psychologowie dla Społeczeństwa uruchomili nocną, bezpłatną pomoc psychologiczną dla medyków:

Grupa specjalistów i specjalistek z PDS w ciągu dnia udziela wsparcia psychologicznego dla wszystkich osób w jakikolwiek sposób dotkniętych skutkami pandemii, a w godz. 23.00 do 6.00 rano oferujemy pomoc wyłącznie dla personelu medycznego. Bezpłatne i profesjonalnie pomożemy każdej osobie, która poczuje potrzebę podzielenia się swoimi trudnościami, lękami i obawami z drugim człowiekiem. (więcej informacji….)

Całodobowa linia telefoniczna dla małopolskiego personelu medycznego – tel. 502 273 430 (KLIKNIJ>>>)

Lekarzu, lekarzu dentysto – jeśli spotyka Was agresja i hejt lub jeśli macie informacje o wszelkich przejawach agresji, insynuacjach, fejkniusach, opiniach uderzających w lekarzy i ich dobre imię, a także utrudnieniach, na jakie trafiają lekarze w obecnej sytuacji epidemicznej, prosimy abyście przesyłali je do Rzecznika Praw Lekarza Naczelnej Izby Lekarskiej na adres e-mail: rpl_skargi@hipokrates.org

W związku z zawieszeniem działalności przez gabinety posiadające kontrakt z NFZ należy wystosować pismo do dyrekcji MOW NFZ – do pobrania pismo

W treści pisma należy zamieścić dane prowadzonej praktyki oraz numer umowy MOW NFZ.

Informujemy, iż lekarze oraz lekarze dentyści, którzy w związku z epidemią zawiesili prowadzenie prywatnych praktyk lekarskich, mogą wystąpić o zwolnienie z opłacania składek członkowskich za ten okres.

W tym celu należy zawiesić działalność w systemie RPWDL (Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą) oraz złożyć elektronicznie w Dziale Składek OIL druk oświadczenia o nieosiąganiu przychodów.

(druk do pobrania: http://oilkrakow.pl//wp-content/uploads/2019/10/doc_oswiadczenie-o-nieosiaganiu-przychodow.pdf

Wypełnione i podpisane własnoręcznie oświadczenie (w formie skanu lub zdjęcia) należy przesłać na adres e-mail: skladki57@oilkrakow.org.pl

Przypominamy, że zwolnienie z opłacania składek nastąpi od kolejnego pełnego miesiąca po złożeniu wniosku w biurze OIL w Krakowie.