Rez 2

Rezolucja Nr 2
XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 6 marca 2010 roku

W związku z częstymi zmianami przepisów dotyczących zaleceń sanitarnych dla podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, XXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej zwraca się do Generalnego Inspektora Sanitarnego o podjęcie w tym zakresie działań gwarantujących stabilność sytuacji poprzez dostosowanie przepisów uwzględniających opinie środowiska lekarskiego do realnych możliwości tych podmiotów i faktycznie obowiązujących przepisów w Unii Europejskiej.

Przewodniczący
XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

dr n. med. Jerzy Friediger