biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Stanowisko Nr 1 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 10 marca 2021 r.

Stanowisko Nr 1
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 10 marca 2021 r.


w sprawie poparcia wniosku dotyczącego odstąpienia od ustnej części Państwowego Egzaminu Specjalistycznego w sesji wiosna 2021 r.

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie w całej rozciągłości popiera wniosek Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej wyrażony w pismach skierowanych do Ministra Zdrowia w dniach 24.02.2021 r. oraz 4.03.2021 r. w sprawie zwolnienia lekarzy przystępujących w sesji wiosennej do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z części ustnej tego egzaminu.

W ocenie Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie pogarszająca się          w kraju sytuacja pandemiczna w związku z rozprzestrzeniającą się trzecią falą pandemii zdecydowanie wskazuje na zasadność podnoszonych argumentów dotyczących zagrożenia życia i zdrowia zarówno lekarzy uczestniczących w procesie egzaminacyjnym, jak i pacjentów. W tym aspekcie podkreślenia wymaga okoliczność, że nie wszyscy lekarze zostali zaszczepieni przeciw COVID-19 w grupie 0. Dane uzyskane z Ministerstwa Zdrowia są niepokojące, ponieważ wskazują, że zaszczepiona została mniej niż połowa lekarzy i lekarzy dentystów.

Aktualny stan faktyczny uzasadnia podjęcie działań przez Ministra Zdrowia stosownie do art. 16 rc ust. 3a ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty i podjęcia decyzji   o odstąpieniu od przeprowadzenia egzaminu ustnego PES w sesji wiosennej            w 2021 r.

 

 

Sekretarz

Okręgowej Rady Lekarskiej

w Krakowie

Lek. Mariusz Janikowski

Prezes

Okręgowej Rady Lekarskiej

w Krakowie

Lek. dent. Robert Stępień