Uchwała Nr 31/ORL/VIII/2018

Uchwała Nr 31/ORL/VIII/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 19 września 2018 roku

uchwała zmieniająca uchwałę Nr 19/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie  z dnia 11 kwietnia 2018 roku w  sprawie podziału obowiązków członków Prezydium ORL w Krakowie

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) w zw. z zw. z § 15 ust. 4 uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie (Obwieszczenie Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie) uchwala się co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 19/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału obowiązków członków Prezydium ORL w Krakowie Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie:

„Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 19/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału obowiązków członków Prezydium ORL w Krakowie.

 1. lek. dent. Robert StępieńPrezes ORL w Krakowie
 2. lek. dent. Dariusz KościelniakWiceprezes ORL 

 Problemy stomatologiczne, kolegium GGLD

 • lek. Lech KucharskiWiceprezes ORL

AOS, POZ, współpraca z dyrektorami szpitali, ZPOZ, Związek Szpitali Powiatowych

 • lek. Andrzej MatyjaWiceprezes ORL 

Współpraca z konsultantami wojewódzkimi i tow. naukowymi

 • lek. Robert SzczeparaWiceprezes ORL 

Organizacja pracy Młodych Lekarzy w samorządzie,

Nadzór nad organizacją kształcenia podyplomowego i specjalizacyjnego

 • lek. Jacek TętnowskiWiceprezes ORL  

Nadzór nad remontem siedziby izby

Organizacja imprez sportowych i integracyjnych, sprawy sanatoryjne

 • lek. Mariusz Janikowski – Sekretarz ORL

Nadzór nad czynnościami administracyjnymi – PWZ, rejestr, staże

Nadzór nad czynnościami legislacyjnymi

 • lek. Jerzy FriedigerSkarbnik ORL

Finanse, współpraca zagraniczna

 • lek. Janusz KulonCzłonek PORL

Nadzór nad czynnościami administracyjnymi Delegatury

Problemy szpitali, AOS, POZ, organizacja szkoleń, seniorzy, Rada Delegatury

 1. lek. dent. Anna Maciąg-BrattemoCzłonek PORL

Organizacja Rad Lekarskich, organizacja koncepcji biegłych sądowych

 1. lek. Krzysztof WróblewskiCzłonek PORL

Nadzór nad czynnościami administracyjnymi Delegatury

Problemy szpitali, AOS, POZ, organizacja szkoleń, seniorzy, Rada Delegatury

 1. lek. Marek ZasadnyCzłonek PORL

Nadzór nad czynnościami administracyjnymi Delegatury

Problemy szpitali, AOS, POZ, organizacja szkoleń, seniorzy, Rada Delegatury

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz Janikowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień