biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Uchwała Nr 9/Prez./VIII/2021

Uchwała Nr 9/Prez./VIII/2021

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

         z dnia 24 lutego 2021 r.

 

w sprawie skierowania lekarzy i lekarzy dentystów, posiadających prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego od dnia 1 marca 2021 r.

 

Na podstawie art. 15 ust. 6a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 2020 poz. 514 – tekst jednolity – z późn. zmn.) i art. 25 pkt. 4 w zw. z art. 5 pkt. 24 oraz art. 25 pkt. 10 w zw. z  art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2019, poz.965 – tekst jednolity – z późn. zmn.) w związku z art. 14 hb ustawy z dnia 20 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 – tekst jednolity z późn. zmian.) oraz § 16 ust. 3 Regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 r. (Obwieszczenie Nr 1/VII/2016 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie) w związku z § 1 ust. 1 i 3 Uchwały Nr 147/ORL/VIII/2021 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie, uchwala się co następuje:

 

  • 1

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie kieruje od dnia 1 marca 2021 r. lekarzy i lekarzy dentystów, którym Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie przyznała prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego na obszarze swojego działania, do podmiotów leczniczych oraz indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, umieszczonych na liście podmiotów uprawnionych do zatrudniania lekarzy stażystów oraz do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty, prowadzonej przez Marszałka Województwa Małopolskiego i Podkarpackiego.

 

  • 2

Lista lekarzy i lekarzy dentystów, o których mowa w §1, skierowanych od 1 marca 2021 r. do odbycia stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

 

  • 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

 

 

                 Sekretarz                                                                               Prezes

  Okręgowej Rady Lekarskiej                                            Okręgowej Rady Lekarskiej

              w Krakowie                                                                           w Krakowie

     Lek. Mariusz Janikowski                                      Lek. dent. Robert Stępień

 

 

 

 

 

 

MAŁOPOLSKA

 

 

Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego w Krakowie, os. Na Skarpie 66:

 

1 osoba

 

Szpital Zakonu Bonifratrów w Krakowie:

 

3 osoby

 

Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., os. Złotej Jesieni 1:

 

2 osoby

 

Szpital Uniwersytecki w Krakowie:

 

5 osób

 

Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie:

 

4 osoby

 

 

Miejski Szpital Specjalistyczny im. G. Narutowicza w Krakowie:

 

7 osób

 

Szpital Powiatowy w Chrzanowie:

 

2 osoby

 

Podhalański Szpital w Nowym Targu:

 

1 osoba

 

Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna:

 

2 osoby

 

NZOZ Sanacja Barbara Kalata-Gurgul, Szczawnica

 

1 osoba

 

Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie, ul. Montelupich 4:

 

3 osoby

 

 

 

Delegatura Krosno

 

NZOZ Specjalistyczna Poradnia Stomatologiczna, lek. dent. Ewa Stechnij w Sanoku, ul. Błonie 5:

 

1 osoba

 

 

 

Delegatura Przemyśl

 

NZOZ STOMATOLOG lek. Tadeusz Ledwoń, Przemyśl, ul. Ks. Piotra Skargi 1

 

1 osoba

 

Centrum Opieki Medycznej, 37-500 Jarosław ul 3 Maja 70

 

1 osoba